Belatedly Resisting Deathbed - Mild Green Valseverk Liquid.

gavelexponering

Det finns speciella hyllor för gavelexponering i butiker. Gavlarna är praktiska exponeringsytor, som om de förblir outnyttjade, utgör slöseri med plats och möjligheter. Tänk dig själv hur du går runt i en affär, i gång efter gång, och varje gång du kommer till en gavel stannar du upp eftersom gavlar är perfekta för att visa upp varor man vill dra uppmärksamhet till. Det är ofta där man hittar erbjudanden, om du tänker efter. Så om du äger en dagligvarubutik gör du klokt i att skaffa lämpliga hyllor och annat material för optimal gavelexponering.